Fotowoltaika dla przedsiębiorców

Mój prąd 3.0Długo oczekiwana III edycja programu „Mój Prąd” rozpocznie się w lipcu bieżącego roku. Jej celem jest finansowe wsparcie Polaków, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne i przejść na alternatywne i ekologiczne źródła dostarczania energii. Zgodnie z przekazem przedstawionym przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski nowe zasady programu będą obejmować:
-wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby;
-przedział mocy 2-10 kW,
-inwestycje podłączone do sieci OSD.

Kto może skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki i jak wykorzystać te środki?

Z dofinansowania z programu "Mój prąd" mogą skorzystać osoby fizycznych wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Z programu pokrywany jest zakup i montaż instalacji.

Finansowanie programu Mój Prąd 3.0


"Mój Prąd" będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Do kiedy można składać wnioski?


Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.