Fotowoltaika dla przedsiębiorców

Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierających instalację ekologicznych źródeł energii!

 
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego projektu i kontaktu z naszym przedstawicielem w celu zdobycia dofinansowania.
 
Dla kogo?
 
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 
Zakres wsparcia
 
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne ogrzewanie, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
 
Kwota dofinansowania
 
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowanie mogą otrzymać osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, natomiast o poziom podwyższony mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.