Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze - Współpraca z sektorem bankowym ułatwi instalację pomp ciepła

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego "Czyste powietrze" z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

W ramach usprawnienia programu "Czyste powietrze", powstanie program gwarancyjny, którego główny cel stanowić będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Pożyczki bankowe oraz kredyty mają być częściej wykorzystywane na m.in. na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji domów.

To bardzo dobra informacja dla wszystkich osób, które zastanawiają się nad zainstalowaniem w swoim domu pompy ciepła. Przypominamy, że zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową każdy „kopciuch” czyli piec węglowy, który ma ponad 10 lat musi zostać wymieniony na inne ekologiczne rozwiązanie (do końca 2021 roku).

Z uzyskanych informacji wynika, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji, co usprawni udzielanie kredytów lub pożyczek przez banki oraz uprości procedury ze względu na zmniejszone ryzyko. To z całą pewnością sprawi, że z programu „Czyste Powietrze” zdecyduje się skorzystać zdecydowanie większa liczba Polaków. To bardzo dobra informacja zarówno dla środowiska jak i naszego portfela.

Wśród najważniejszych rozwiązań wymienionych w programie gwarancyjnym jest min. umożliwienie udzielania gwarancji bankowych na projekty ekologiczne oraz zniesienie barier w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dla kredytobiorców. Gwarancje BGK umożliwią także udzielenie kredytu lub pożyczki osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają wystarczających zabezpieczeń spłaty zobowiązań.

Co bardzo ważne banki kredytujące będą miały możliwość przygotowania "ofert na atrakcyjniejszych warunkach, w stosunku do kredytów o takim samym ryzyku, ale bez zabezpieczenia gwarancją". Chodzi m.in., jak wyjaśniono, o zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania, obniżenie opłat i prowizji za udzielenie kredytu lub obniżenie marży kredytu, a także poluzowanie akceptowalnego ryzyka kredytowego klientów.

Dodano, że gwarancją w BGK zostaną objęte wszystkie kredyty udzielane na przedsięwzięcia, realizowane zgodnie z programem "Czyste powietrze", dla których kredytobiorca zawarł umowę o dofinansowaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Przyjmując średni szacowany koszt przedsięwzięcia na poziomie ok. 35 tys. zł, z kredytów z dopłatą zostanie zmodernizowanych ponad 17 tys. budynków jednorodzinnych w 2021 r., a w kolejnych latach - od 90 do 115 tys. rocznie" - wskazano.

Poinformowano, że w 2021 r. umożliwiono udzielanie przez banki kredytów bankowych w ramach przyznanych limitów środków na dotacje w wysokości 300 mln zł. "W latach 2022-2025 zakłada się, że będzie to kwota ok. 1,7 mld zł rocznie, a w latach 2026-2027 - ok. 2 mld zł rocznie" - podano. Łącznie, w trakcie całego Programu "Czyste powietrze", przewiduje się przyznanie bankom limitów środków na dotację w wysokości 11,1 mld zł.

Jako eksperci Home Star uważamy, że podjęta decyzja to kolejny krok w celu efektywnego wykorzystania mozliwości dofinansowań sprzyjających znaczącemu poprawieniu jakości powietrza nie tylko w skali nasego wojewórztwa, ale również całego kraju.