ulga termomodernizacyjna

Co to jest ulga termomodernizacyjna i jak z niej skorzystać?

Polacy odliczyli z podatków niemal 3 mld zł dzięki uldze termomodernizacyjnej w 2019 r. Taką informację udzieliła na swoich łamach „Rzeczpospolita”. Był to pierwszy rok w którym można było skorzystać z takiego rozwiązania, które okazało się hitem!

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodu do 53 tys. zł wydatków na inwestycje ekologiczne. Skorzystało z niej 196 tys. osób, które odliczyły łącznie 2,8 mld zł – średnio 14,3 tys. na osobę.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termoizolacyjna jest to możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w domach jednorodzinnych. Może to być prosta wymiana okien, drzwi, montaż nowej pompy ciepła czy kotła, ale również np. montaż instalacji fotowoltaicznej. Taka forma wsparcia ze strony państwa ma ułatwić Polsce spełnienie wymogów unijnego pakietu klimatycznego, który zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE oraz zwiększenie efektywności energetycznej. W efekcie ma to spowolnić niekorzystne zmiany klimatu, poprawić jakość powietrza i powstrzymać dewastację zasobów naturalnych.

Każdy klient Home Star ma możliwość otrzymania atrakcyjnego dofinansowania zarówno na panele fotowoltaiczne jak i pompy ciepła. Porozmawiamy również o kwestii ulgi termomodernizacyjnej.  Zadzwoń do Nas i zobacz co możemy dla Ciebie zrobić!